Theses 

Závislostní chování vysokoškolských studentů katedry psychologie na ZČU. – Eliška PETRÁSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eliška PETRÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Závislostní chování vysokoškolských studentů katedry psychologie na ZČU.

Addictive behavior of university students of psychology institute at the University of West Bohemia.

Anotace: Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na vymezení klíčových pojmů týkajících se závislostního chování u vybraných látkových a nelátkových závislostí. Dále se zabývá samotným definováním závislosti, jejími druhy, vznikem a příznaky. Zabývá se definováním jednotlivých vybraných legálních látkových (alkoholismus, tabakismus, kofeinismus) a nelátkových (netholismus, internet, mobilománie) závislostí, popisuje jejich vznik, průběh, znaky a abstinenční příznaky. Definuje studenta vysoké školy a dvě vývojová období ve vztahu student a závislost. Ve své praktické části bakalářská práce zjišťuje, za pomoci dotazníkového šetření, inklinaci dotazovaných studentů k vybraným druhům legálního závislostního chování. Vyhodnocuje a porovnává výsledky ve vzájemných souvislostech mezi pohlavím, ročníkem studia, jednotlivými závislostmi a zjišťuje, zda dotazování více inklinují k látkovým nebo nelátkovým závislostem.

Abstract: This bachelor thesis is in its theoretical part focused on the definition of key concepts of addictive behaviors to selected substance and non-substance addictions. This thesis also deals with the definition of addictions, its types, its origins and its symptoms. It also deals with the definition of individually selected addictions to substances (alcoholism, tobaccoism, caffeineism) and addictions to non-substances (netholism, internet, mobilemania). It describes origin, course, signs and abstinence symptoms. This thesis defines a university student and two evolutionary periods in a student´s relationship with addiction. In the practical part it was discovered university students tend to show signs of legal addiction behavior. The data were collected by means of questionnaires. Thesis also evaluates and compares results and determines if interviewed persons tens more on substance or non-substance addictions.

Klíčová slova: Závislost, závislostní chování, alkoholismus, tabakismus, kofeinismus, netholismus, mobilománie, student vysoké školy.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václava Klimtová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=76227 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

PETRÁSKOVÁ, Eliška. Závislostní chování vysokoškolských studentů katedry psychologie na ZČU.. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 00:01, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz