Bc. Ludmila Kovářová

Master's thesis

The Use of Google Documents and Google Sites in Project Work

The Use of Google Documents and Google Sites in Project Work
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím internetových aplikací v projektové výchově při výuce anglického jazyka. Teoretická část pojednává o vlivu informačních a komunikačních technologií (ICT) na výuku, dále se konkrétně zabývá aplikacemi Google Documents a Google Sites i projektovou metodou, která je rozebírána v poslední části teoretického oddílu. V praktické části je uveden příklad projektu, realizovaný …more
Abstract:
This diploma thesis deals with incorporation of internet applications into a project work used in English language teaching. The theoretical concerns itself with an influence of Information and Communications Technologies (ICT) on a teaching process then it concretely deals with Google Documents and Google Sites as well as with project work which is analysed in the last part of the theoretical section …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Reader: PhDr. Helena Havlíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta