RNDr. Miroslav Brumovský, Ph.D.

Bakalářská práce

Cooperative RNA-binding of poly(A)-independent termination factors

Cooperative RNA-binding of poly(A)-independent termination factors
Anotace:
Nrd1-komplex má klíčovou úlohu při terminaci transkripce nepolyadenylovaných RNA, mezi které patří například snRNA, snoRNA nebo kryptické nestabilní transkripty (CUTs). Proteiny Nrd1 a Nab3, které jsou součástí tohoto komplexu, spolu interagují a jsou schopné specificky vázat terminační elementy na nascentní RNA. Předpokládá se, že tato RNA-vazebná interakce je zprostředkovaná RNA-rozpoznávacími motivy …více
Abstract:
The Nrd1 complex is a crucial element in transcription termination of non-polyadenylated RNAs, e. g. snRNAs, snoRNAs or cryptic unstable transcripts (CUTs). Two proteins, Nrd1 and Nab3, that are part of this complex, physically interact with each other. They can bind specifically to the termination elements in the nascent RNA. It is supposed that the RNA-binding is mediated via RNA-recognition motifs …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. María Victoria Marini Palomeque, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma