RNDr. Miroslav Brumovský, Ph.D.

Bachelor's thesis

Cooperative RNA-binding of poly(A)-independent termination factors

Cooperative RNA-binding of poly(A)-independent termination factors
Abstract:
Nrd1-komplex má klíčovou úlohu při terminaci transkripce nepolyadenylovaných RNA, mezi které patří například snRNA, snoRNA nebo kryptické nestabilní transkripty (CUTs). Proteiny Nrd1 a Nab3, které jsou součástí tohoto komplexu, spolu interagují a jsou schopné specificky vázat terminační elementy na nascentní RNA. Předpokládá se, že tato RNA-vazebná interakce je zprostředkovaná RNA-rozpoznávacími motivy …more
Abstract:
The Nrd1 complex is a crucial element in transcription termination of non-polyadenylated RNAs, e. g. snRNAs, snoRNAs or cryptic unstable transcripts (CUTs). Two proteins, Nrd1 and Nab3, that are part of this complex, physically interact with each other. They can bind specifically to the termination elements in the nascent RNA. It is supposed that the RNA-binding is mediated via RNA-recognition motifs …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. María Victoria Marini Palomeque, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Biochemistry

Theses on a related topic