Theses 

Příspěvková organizace Technické služby města – Bc. Hana Řípová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Řípová

Diplomová práce

Příspěvková organizace Technické služby města

Allowance organisation of the Technical services of the city

Anotace: Cílem předložené diplomové práce „Příspěvková organizace Technické služby města“ je zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace města v oblasti technických služeb z hlediska jejího srovnání s možnostmi jiné právní formy prostřednictvím studia a analýzy teoretických i praktických poznatků a informací z praxe poskytnutých v rozhovorech s relevantními osobami. První, teoretická část, se zabývá základními charakteristikami obce, veřejnými, resp. technickými službami a definováním možností jejich poskytování. Druhá, praktická část, popisuje případovou studii dvou vybraných subjektů poskytujících technické služby v různých právních formách a výsledky realizovaného výzkumu.

Abstract: The objective of this master thesis „Allowance organisation of the Technical services of the city“ is evaluation of management of the selected allowance organization of the city in the technical services area from the point of view of the comparison with possibilities of other legal form through a study and an analysis of theoretical and practical findings and information provided by relevant persons. First – theoretical part – of this thesis is devoted to the basic characteristics of a municipality, public services, particularly technical services and definition of the possibilities of their providing. In the second – practical part – the case study of two selected entities offering technical services in different legal forms and results of the realized research are described.

Klíčová slova: obec, veřejné služby, technické služby, možnosti poskytování veřejných služeb, příspěvková organizace, společnost s ručením omezeným, municipality, public services, technical services, possibilities of providing public services, allowance organisation, limited liability company

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz