Bc. Tereza Muzikantová

Diplomová práce

Integrace/inkluze dětí s poruchou autistického spektra do mateřské školy

The integration and inclusion of children with Autistic Spectrum Disorders in kindergarten
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem integrace/inkluze dětí s poruchou autistického spektra do mateřské školy. Práce se skládá ze tří teoretických kapitol a jedné praktické kapitoly. Teoretická část se zabývá poruchami autistického spektra, integrací/inkluzí dětí s poruchou autistického spektra a předškolním vzdělávání těchto dětí. Cílem praktické části bylo analyzovat proces integrace/inkluze dětí s …více
Abstract:
The thesis deals with integration/inclusion of children with Autistic Spectrum Disorders in kindergarten. It consists of three theoretical and one practical chapters. The theoretical part focuses on Autistic Spectrum Disorders and integration/inclusion of children with Autistic Spectrum Disorders and preschool education of these children. The aim of the practical part is to analyze the process of integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta