Mgr. Jan LENART

Diplomová práce

Pseudokrasové geosystémy severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)

Pseudokarstic geosystems of the northern part of The Outer Western Carpathians (examples of selected locations)
Anotace:
Práce se komplexně zabývá pseudokrasovými geosystémy v oblasti severní části Vnějších Západních Karpat. Cílem práce bylo za pomoci měření, sledování a vyhodnocení vybraných abiotických a biotických charakteristik poukázat na některé aspekty geosystému. Na základě měření mikroklimatických charakteristik (teplota vzduchu, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu) byly determinovány mikroklimatické …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe pseudokarstic geosystems in the area of The Outer Western Carpathians. The main business was watching, measuring and avaluating of chosen abiotic and biotic components as a basic characterization of complex geosystem. Following the measuring of microclimate (e. g. air temperature, relative moisture, wind velocity) were the microclimate cycles determinated. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LENART, Jan. Pseudokrasové geosystémy severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit). Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta