Bc. Martin Kopáček

Diplomová práce

Mediální reprezentace pojmu charita v Mladé frontě DNES a deníku Právo

Media Representation of the charity concept in Mladá fronta DNES and Právo
Anotace:
Cílem této práce je ukázat, jak je rámována agenda charity ve vybraných tištěných denících. Jakým způsobem je reprezentována agenda charity, je porovnáváno v denících Právo a Mladá fronta DNES (MfD) v letech 2004 a 2008. Vybrané deníky se vyznačují opozitními hodnotovými orientacemi, proto jsou vhodné pro můj výzkum. Za tímto účelem jsem použil dvě výzkumné metody: obsahovou analýzu a diskurzivní analýzu …více
Abstract:
This thesis is to show how the agenda of charity is framed in the selected newspapers while comparing agendas of charity represented in journal Pravo and Mladafronta DNES between years 2004 and 2008. The main research question is focused on how the agenda of charity is framed in print media. As these journals represent opposite value orientation, they were selected as suitable for the research. Both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika