Bc. Martin Mollik

Bachelor's thesis

Projevy socialistické ideologie v Řecku 30.-50. let a v díle Kostase Kotziase "Zakouřené nebe"

Manifestations of socialist ideology in Greece of 1930s - 1950s and in the book "O kapnismenos uranos" by Kostas Kotzias
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce jsou "Projevy socialistické ideologie v Řecku 30.- 50. let 20. století a v knize "Zakouřené nebe" Kostase Kotziase. Cílem bylo nastínit základní fakta o historickém a literárním kontextu doby, dále také charakterizovat požadavky Komunistické strany Řecka a marxistické ideologie na přestavbu společnosti. Stěžejní část práce tvoří analýza socialistických projevů v literárním …viac
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is "Manifestations of socialist ideology in Greece of 1930s-1950s and in the book "O kapnismenos uranos" by Kostas Kotzias. The main purpose was to outline primary facts about historical and literary background of the era, furthermore to characterize requirements of the Communist party of Greece and of the marxist ideology concerning restucturing of contemporary society …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Alena Flimelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta