Bc. Jana Sittová

Diplomová práce

Skauting a jeho vliv na osobnostní rozvoj vybraných členů

Scouting and its influence on the personality development of selected members
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tím, jak vybraní respondenti interpretují vliv skautské organizace na jejich život. Celá diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. První dvě obsahují teoretický rámec práce, třetí část je zaměřená na praktickou oblast. V první teoretické části se věnuji zejména osobnostnímu rozvoji a vlivu některých faktorů na osobnostní rozvoj člověka. V druhé části se zaměřuji …více
Abstract:
This thesis is focused on that how the respondents interpret the influence of scout organization on their lives. The thesis is divided to three main parts. The first and the second part contain the theoretical frame work, the third part is focused on the practical field. The first theoretical part is about personal development and about influence of some factors to personal development. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta