Bc. Petra Podsedníková

Bakalářská práce

Pedagogická komunikace ve vyučování.

Pedagogic communication in class.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje otázce komunikace učitele ve třídě. Pozorování je uskutečněno na prvním stupni základní vesnické školy. Teoretická část se zabývá komunikací obecně. Vzhledem k tématu Pedagogická komunikace ve vyučování je zde rozebrána také pedagogická komunikace a neverbální součást řeči učitele. Výzkum byl proveden na základě osobního pozorování ve třídě v náhodně navštívených hodinách …více
Abstract:
My Bachelor thesis is engaged in the topic of teacher´s communication in class. The observations were done at primary village school. The theory part deals with the general communication. Due to the subjekt Pedagogical Communication in Class, there is also analyzed educational communication and non-verbal part of teacher´s language. The research was conducted on the base of personal monitoring of randomly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy