Bc. Tomáš MACHÁČ

Diplomová práce

Integrace poplachových systémů s využitím prvků informačních technologií\nl{}\nl{}

The Integration of Alarm Systems Using Information Technology Elements\nl{}\nl{}
Anotace:
Tato práce pojednává o využití prvků informační technologie v integraci poplachových systémů. V první kapitole je rozebrána problematika, která představuje analýzu legislativních a technických požadavků na prvky, které jsou využity při integraci poplachových systémů. Následující část pojednává o současné možnosti integrace poplachových systémů, kde je popsána struktura, funkce a komunikační propojení …více
Abstract:
This work deals with use of elements of information technology in the integration of alarm systems. Beginning of this thesis presents an analysis of legislative and technical requirements for the elements used in the integration of alarm systems. This analysis includes the possibility of integrating this moment in alarm systems, which describes the structure, function and connection of individual communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHÁČ, Tomáš. Integrace poplachových systémů s využitím prvků informačních technologií\nl{}\nl{}. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe