Ing. Barbora Kaloudová

Bachelor's thesis

Etika v podnikání

Ethics in Business
Abstract:
Bakalářská práce se zeměřuje na etiku v podnikání. Zahrnuje popis etiky jako takové, podnikatelské etiky a etických kodexů. Práce se věnuje popisu a uplatnění corporate social responsibility - společenské odpovědnosti podniků v podnikání. Dále jsou uvedeny a popsány tři konktétní případy neetického chování známých firem a porovnání, zda splňují kritéria společenské odpovědnosti.
Abstract:
This bachelor thesis deals with business ethic. It includes a description of ethic as such, business ethic, and ethic codes. The thesis also defines corporate social responsibility and its application. Furthermore, it presents and describes non-ethical behaviour of three well-known firms. These three cases are studied to show if they comply with the criteria of social responsibility.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní