Mgr. Kateřina Nováková

Diplomová práce

Smysl pro humor a depresivita - popis a analýza vzájemného vztahu u dospělých osob

Sense of humor and depression - a description and analysis of the relationship among adult people
Anotace:
Diplomová práce se zabývá explorací stavu smyslu pro humor u dospělých jedinců ve středním věku trpících depresivní poruchou. Činí tak srovnáním skupiny pacientů diagnostikovaných depresí a kontrolní skupiny osob zdravé populace. Skupiny byly vyváženy dle pohlaví a věku. Práce dává do kontextu stav sociálních dovedností a míru deprese. Výsledky poukazují na sníženou míru smyslu pro humor v souvislosti …více
Abstract:
The diploma thesis is exploring and analysing the state of sense of humor in middle aged people suffering from depressive disorder. Its main method is coparation of a group of patients diagnosed with depression and a control group consisting of people from average healthy population. The people in the groups were balanced according to their gender and age. This study is also looking more into the context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta