Klára SLAVÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Gene Savoy: a Life Story

Gene Savoy: a Life Story
Abstract:
This bachelor´s thesis is aimed to describe and summarize the most significant life events in the life of the American explorer Gene Savoy. It describes his life, religious activities, and expeditions. This thesis outlines his most important discovery in Peru ? Vilcabamba, the last refuge of the Incas. Furthermore, the thesis compares Gene Savoy to Hiram Bingham, who unsuccessfully searched for Vilcabamba …more
Abstract:
Tato bakalářské práce si klade za cíl popsat a shrnout nejdůležitější události v životě amerického badatele Genea Savoye. Práce popisuje jeho život, náboženské aktivity a expedice. Zachycuje jeho nejdůležitější objev v Peru ? Vilcabambu, poslední útočiště Inků. Dále pak porovnává Genea Savoye s Hiramam Binghamem, který se neúspěšně snažil objevit Vilcabambu roky před Savoyem. Tato práce se zaměřuje …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
Accessible from:: 15. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLAVÍKOVÁ, Klára. Gene Savoy: a Life Story. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.