Klára SLAVÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Gene Savoy: a Life Story

Gene Savoy: a Life Story
Abstract:
This bachelor´s thesis is aimed to describe and summarize the most significant life events in the life of the American explorer Gene Savoy. It describes his life, religious activities, and expeditions. This thesis outlines his most important discovery in Peru ? Vilcabamba, the last refuge of the Incas. Furthermore, the thesis compares Gene Savoy to Hiram Bingham, who unsuccessfully searched for Vilcabamba …viac
Abstract:
Tato bakalářské práce si klade za cíl popsat a shrnout nejdůležitější události v životě amerického badatele Genea Savoye. Práce popisuje jeho život, náboženské aktivity a expedice. Zachycuje jeho nejdůležitější objev v Peru ? Vilcabambu, poslední útočiště Inků. Dále pak porovnává Genea Savoye s Hiramam Binghamem, který se neúspěšně snažil objevit Vilcabambu roky před Savoyem. Tato práce se zaměřuje …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zverejniť od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLAVÍKOVÁ, Klára. Gene Savoy: a Life Story. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.