Mgr. Pavlína Surmová

Master's thesis

Optimismus, generativita, smysluplnost a depresivita ve vztahu k životní spokojenosti: porovnání vzorků českých a indických mladých dospělých

Optimism, generativity, meaningfulness a depression in relation to life satisfaction: A comparison of Czech na Indian young adults
Abstract:
Tato práce se zabývá vztahem mezi životní spokojeností, generativitou, depresí, smyslem života a optimem, u české a indické populace. Výzkumu se zúčastnilo celkem 240 osob ve věku 18 – 29 let, z toho 111 Čechů a 129 Indů. Data byla sesbírána pomocí mezinárodní studie Hope Barometer 2016. V rámci výzkumu jsme zjišťovali vzájemné vztahy mezi zkoumanými proměnnými, následně byly zjišťovány prediktory …more
Abstract:
This thesis deals with the relationship between life satisfaction, generativity, depression, meaningfulness and optimism in Czech and Indian population. The research included 240 persons, in the age 18-29, 111 persons were from Czech Republic and 129 from India. The data were collected with the help of international study Hope Barometer 2016. In our research we examined the interrelationship between …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eliška Čejková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta