Mgr. Pavlína Surmová

Master's thesis

Optimismus, generativita, smysluplnost a depresivita ve vztahu k životní spokojenosti: porovnání vzorků českých a indických mladých dospělých

Optimism, generativity, meaningfulness a depression in relation to life satisfaction: A comparison of Czech na Indian young adults
Anotácia:
Tato práce se zabývá vztahem mezi životní spokojeností, generativitou, depresí, smyslem života a optimem, u české a indické populace. Výzkumu se zúčastnilo celkem 240 osob ve věku 18 – 29 let, z toho 111 Čechů a 129 Indů. Data byla sesbírána pomocí mezinárodní studie Hope Barometer 2016. V rámci výzkumu jsme zjišťovali vzájemné vztahy mezi zkoumanými proměnnými, následně byly zjišťovány prediktory …viac
Abstract:
This thesis deals with the relationship between life satisfaction, generativity, depression, meaningfulness and optimism in Czech and Indian population. The research included 240 persons, in the age 18-29, 111 persons were from Czech Republic and 129 from India. The data were collected with the help of international study Hope Barometer 2016. In our research we examined the interrelationship between …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eliška Čejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta