Mgr. Eva Honková

Bakalářská práce

Didaktické výukové a materiální prostředky ve vysokoškolské knihovně

Didactic teaching and material resources in the university library
Anotace:
Bakalářská práce „Didaktické výukové a materiální prostředky ve vysokoškolské knihovně" si klade za cíl popsat moderní didaktické výukové prostředky, činitele, které díky tlaku, který je na ně vyvíjen v souvislosti s výpočetní technikou, podporují učební činnost. Nejprve objasňuje oblast informačního vzdělávání,informační technologie pozvolna objevované pro didaktické účely, možnosti poskytování nejnovějších …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis „Didactic teaching and material resources in the university library“ is the description of modern didactic teaching resources, factors that support learning thanks to the pressure referring to computer technology. First the area of information education and information technologies gradually discovered for educational purposes are clarified, then possibilities of providing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta