David Petráž

Bakalářská práce

Menace in The Dumb Waiter and The Room by Harold Pinter

Menace in The Dumb Waiter and The Room by Harold Pinter
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou dvou absurdních dramat, Mechanický číšník a Pokoj, od Harolda Pintera. Absurdní drama je společně s existencialismem zasazeno do historicko-kulturního kontextu a specifika absurdních her jsou popsána. Hlavním předmětem analýzy jsou absurdní prvky a především prvky hrozby, které jsou základním kamenem těchto kusů.
Abstract:
The subject of this paper is the analysis of two pieces of the Theatre of the Absurd, The Dumb Waiter and The Room, by Harold Pinter. The Theatre of the Absurd and existentialism are contextualized and the specifics of the plays of the Absurd are described. The analysis focuses on the elements of absurdity and, above all, menace which create the fundamental part of these plays.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kalavská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petráž, David. Menace in The Dumb Waiter and The Room by Harold Pinter. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická