Theses 

Lidské zdroje a jejich řízení v konkrétním podniku – Bc. Magda Přecechtělová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Magda Přecechtělová

Master's thesis

Lidské zdroje a jejich řízení v konkrétním podniku

Human resources and their management in a company

Anotácia: Práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů v konkrétním podniku, procesy řízení a hlavní oblasti řízení společnosti z pohledů zaměstnavatele a zaměstnanců. Výsledky těchto ukazatelů jsou podkladem pro návrhy konkrétních řešení v identifikovaných slabých oblastech na základě provedeného šetření. Popsané návrhy na jejich řešení vedou k celkovému zamyšlení podniku nad dalším vývojem a rozvojem strategického řízení lidských zdrojů.

Abstract: The thesis is focused on human resources management in a company, management processes and major areas of corporate governance from the perspectives of employers and employees. The results of these indicators are the basis for concrete proposals to solve the identified weak areas based on investigations. Described proposals of solutions leads to an overall reflection of the company to further develop a evolve the strategic human resources management.

Kľúčové slová: LIDSKÉ ZDROJE, ŘÍZENÍ, PROCES, STRATEGIE, ZAMĚSTNANEC, REPSEKT, ANGAŽOVANOST, MOTIVACE

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedúci: Ing. Ivana Zálešáková
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 17:21, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz