Bc. Michal Jerga

Diplomová práce

Medzinárodné ľudskoprávne záväzky: proces prijímania a jeho motivácie - prípad Slovenska

International Human Rights Commitments: Adoption Process and its Motivations - Case of Slovakia
Abstract:
The thesis deals with question of international commitment making. The study focuses on adoption process of international human rights commitments and investigates its motivations. The matter of the analysis is the individual complaint procedures under the main United Nations human rights treaties, process of its acceptance and its underlying motivations. Submitted study is a case study, concerning …více
Abstract:
Témou práce je problematika medzinárodného zaväzovania sa štátov. Práca sa zameriava na proces prijímania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov a skúma jeho motivácie. Predmetom analýzy je mechanizmus individuálnej sťažnosti v rámci takzvaných hlavných ľudskoprávnych zmlúv OSN, proces ich prijímania a motivácie, ktoré ho určovali. Predkladaná analýza je prípadovou štúdiou Slovenskej republiky, a to …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia