Mgr. Jiří Vlašic

Bakalářská práce

Srovnání přístupů policistů a sociálních pracovníků k cizincům v zařízení pro zajištění cizinců Poštorná

The comparison of policemen and social workers‘ approaches towards foreigners in the detention centre Poštorná
Anotace:
Tato bakalářská práce porovnává přístup policistů a sociálních pracovníků k cizincům zajištěných v Zařízení pro zajištění cizinců. Jde o zjištění zásadních rozdílů v přístupu příslušníků Policie ČR a pracovníků Správy uprchlických zařízení MV ČR k zajištěným cizincům. Jelikož jde o posouzení přístupu, který je důsledkem různých motivů a možností jednání, je velmi přínosné použít kvalitativní metodologii …více
Abstract:
This Bachelor Paper is comparing the approach of policemen versus the one of social workers towards foreigners in the detention centre for foreigners. It is dealing with stating some fundamental differences between the approach of the members of the Police of the Czech Republic and of the workers of the Administration of Refugee centres towards detained foreigners. Since both of these two approaches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta