Mgr. Soňa Horáková

Bachelor's thesis

L'homme et femme à l'époque du romantisme, réalisme et naturalisme français

Man and woman in the period of french romanticism, realism and naturalism
Abstract:
Aim of this work is to study the selected aspects of the depiction of love in Toiles of the Sea by Victor Hugo, Madame Bovary by Gustave Flaubert and Nana by Émile Zola and to find out whether they exhibit traits attributed to the movements related to these pieces. Moreover the work is concerned with the question whether some of the romantic aspects presented in the novels are somehow similar to the …more
Abstract:
Cílem práce je zkoumat na základě vybraných aspektů lásku vyskytující se v dílech Dělníci moře od Victora Huga, Paní Bovaryová od Gustava Flauberta a Nana od Émila Zoly a zjistit, zda se shodují s typickými rysy období, ke kterým se díla vztahují. Dále se práce věnuje otázce, zda se některé milostné aspekty prezentované v dílech neshodují i s aspekty milostného života autorů. Na závěr uvádím pedagogické …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta