Bc. Tshekisho Victor Leeuw

Bakalářská práce

Weighing of Trucks in Road Traffic

Weighing of Trucks in Road Traffic
Abstract:
The thesis deals with analysing weighing of road vehicles in the Republic of South Africa (RSA). It looks at the different scales used to weigh vehicles and their manufactures. It then looks at the legal procedures in place to charge overloading offenders. Furthermore, the thesis proposes amendments to weighbridges? layouts and suggests possible locations for weighbridges to improve overloading control …více
Abstract:
Práce se zabývá analýzou vážení silničních nákladních vozidel v Jihoafrické republice (RSA). V práci je provedena analýza druhů vah a způsobů vážení. Jsou zde uvedeny pokuty při přetížení a návrh jejich zpřísnění.V práci jsou navrženy varianty umístění vah a navrženy oblasti umístění vah v provincii KwaZulu Natal (KZN).
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Leeuw, Tshekisho Victor. Weighing of Trucks in Road Traffic . Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera