Bc. Michal Ročeň

Bachelor's thesis

Nové metody v internetové marketingové komunikaci

New methods in intermet marketing communication
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá novými metodami v internetové marketingové komunikaci, kdy se snažím v teoretické rovině popsat tyto metody a jejich výhody a nevýhody. Praktickou částí je případová studie implementace nových metod v internetové marketingové komunikaci do korporátního prostředí společnosti Generali Pojišťovna a.s. Cílem mé práce je dokázat efektivitu nových metod v internetové marketingové …more
Abstract:
This thesis deals with new methods in internet marketing communication when trying to describe the theoretical basis of these methods and their advantages and disadvantages. The practical part is a case study of the implementation of new methods in internet marketing communication in the corporate environment of Generali Pojišťovna a.s. The aim of my work is to prove the effectiveness of new methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 10. 2012
  • Supervisor: PhDr. Luděk Vajner
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní