Bc. Róbert Lamprecht

Bakalářská práce

Základné zásady a ciele riadenia komerčnej banky

Basic principles and targets in manangement of commercial bank
Abstract:
Aim of the thesis is to define and analyze the basic principles and objectives of bank management with special focus on financial management issues.In the first part we give the basic characteristics and content of commercial banks, on the status and importance of commercial banks in the economic system.The second chapter will focus specifically on the financial risks of selected commercial banks for …více
Abstract:
Cieľom záverečnej bakalárskej práce je definovať a analyzovať základné zásady a ciele bankového manaţmentu s osobitným zameraním na problematiku finančného riadenia. V prvej časti sme sa venovali základnej charakteristike a obsahovému vymedzeniu komerčnej banky, ďalej postaveniu a významu komerčnej banky v ekonomickom systéme. V druhej kapitole sa zameriavame na konkrétne finančné riziká vybraných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management