Bc. Martin Macháč

Diplomová práce

Reprezentace kvality výuky na VŠ

Course-quality representations at the university level
Anotace:
Tato práce se věnuje studentskému pohledu na kvalitu výuky na vysoké škole, konkrétně na oboru Psychologie na Masarykově univerzitě. Jejím cílem bylo zjistit, jaká mají studenti očekávání od vysoké školy, jakou výuku považují za kvalitní, jakým způsobem o ní uvažují a jak se tyto jejich názory utváří. Dřívější výzkumy, např. Sander et al. (2000) nebo Donaldová a Denison (2001) přistupovali k otázce …více
Abstract:
This thesis deals with the students´ view of course-quality at a university, specifically at the studies of Psychology at Masaryk University. The goal was to explore, what students expect from university education, what they see as course quality, in what ways do they think about it and how do their opinions concerning it arise. Previous research, e.g. Sander et al. (2000) or Donald & Denison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií