Bc. Pavel MICHAL

Diplomová práce

Použití Ramanovy optické aktivity ke studiu interakce rozpuštěné látky s rozpouštědlem

Utilization of Raman optical activity for investigation of solvent-solute interaction
Anotace:
Ramanova optická aktivita patří mezi analytické techniky vysoce citlivé k prostorovému uspořádání chirálních molekul. Cílem této diplomové práce je měření a následná analýza interakce vybrané organické molekuly (kafru) s rozpouštědly pomocí této techniky. Naměřená Ramanova a ROA spektra jsou interpretována pomocí kvantově-chemických ab initio simulačních technik a molekulové dynamiky.
Abstract:
Raman optical activity has proved to be very sensitive probe of molecular structure and conformational dynamics of chiral molecules in solution. The main goal of this Diploma thesis is to measure and analyze interaction of chosen organic molecule (camphor) with solvents throught this technique. Measured Raman and ROA spectra are interpreted with the help of ab initio simulations and molecular dynamics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHAL, Pavel. Použití Ramanovy optické aktivity ke studiu interakce rozpuštěné látky s rozpouštědlem. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Optika a optoelektronika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses l6glox l6glox/2
2. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.