Kateřina Martynková

Diplomová práce

Návrh a implementace řešení reportingu pro management oddělení IT společnosti

Design and Implementation of a Reporting Solution for the Management of an IT Company Department
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Návrh a implementace řešení reportingu pro management oddělení IT společnosti" je zaměřena na analýzu vybraného IT podniku, jeho procesů a požadavků uživatelů, návrh a implementaci reportingové platformy pro zpracovávání reportů a dashboardů. Cílem reportingové platformy je poskytování přehlednějších výsledků oddělení. Účelem platformy je, pomocí standardizace KPI, metrik …více
Abstract:
The Master´s thesis entitled, “Design and Implementation of a Reporting Solution for the Management of an IT Company Department”, is focused on analysis of the selected IT Company, in collaboration with its processes, user requirements and design and implementation of reporting platform for reports and dashboards processing. The aim of reporting platform is to provide results department more clearly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Radek Němec
  • Oponent: Václav Supík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Systémové inženýrství a informatika