Theses 

Korporátní daň ve vybraných asijských zemích a její dopady na konkurenceschopnost – Olga Murzinskaya

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika

Olga Murzinskaya

Diplomová práce

Korporátní daň ve vybraných asijských zemích a její dopady na konkurenceschopnost

Corporate Income Tax in certain Asian countries and its impact on competitiveness

Anotace: Diplomová práce se zabývá srovnáním konkurenceschopnosti tří asijských zemí, a to Hongkongu, Singapuru a Tchaj-wanu. Hlavní myšlenkou práce je charakteristika indikátorů, které ovlivňují konkurenceschopnost zmíněných zemí. V práci je popsán daňový systém daných států, přičemž jsou zde zmíněna práva a povinnosti daňových poplatníků, procesní postupy a také jednotlivé kroky úpravy výsledku hospodaření. V poslední části diplomové práce je uvedena komparace všech relevantních indikátorů ovlivňujících konkurenceschopnost země. Na základě zjištěných výsledků je v závěru vyhodnocena konkurenční síla Hongkongu, Singapuru i Tchaj-wanu.

Abstract: This diploma thesis deals with the comparison of the competitiveness of three Asian countries – Hong Kong, Singapore and Taiwan. The main idea of the thesis is a description of the indicators, which influence the competitiveness of the mentioned countries. The thesis describes the tax system of the states including taxpayers' rights and obligations, procedural process and also the individual steps of profit adjustments. The last part of the diploma thesis presents a comparison of all relevant indicators influencing the competitiveness of the country. Based on results, the competitive strength of Hong Kong, Singapore and Taiwan is evaluated in the end.

Klíčová slova: asijské země, daňový systém, konkurenceschopnost, Hongkong, Tchaj-wan, Singapur

Keywords: Singapore, Competitiveness, Asian countries, tax system, Hong Kong, Taiwan

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Lenka Láchová
  • Oponent: Tomáš Kouba

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72148


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz