Tomáš Jelen

Bakalářská práce

The Figure of the Gangster in American Literature

The Figure of the Gangster in American Literature
Abstract:
Tato práce se zabývá zobrazením postavy gangstera v americké literatuře, přesněji americké kriminální fikce. První část popisuje historii a vývoj žánru a jeho podžánrů, historické pozadí a Al Caponeho, jednoho z nejvýznamnějších zločineckého vůdce éry Prohibice. Druhá část práce se skládá z analýzy postavy gangstera ve dvou knihách, Kmotr od Maria Puza a Scarface od Armitage Traila. Teze se zaměřuje …více
Abstract:
This thesis focuses on the depiction of the figure of the gangster in American literature, more specifically in American crime fiction. The first part of the thesis deals with the history and development of the genre and its sub-genres, the historical background, and Al Capone, one of the most prominent mob bosses of the Prohibition era. The second part of the thesis consists of analyses of the figure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelen, Tomáš. The Figure of the Gangster in American Literature. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.