Theses 

Alternativní léčebné postupy při klimakterických potížích – Bc. Zuzana LOKAJÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana LOKAJÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Alternativní léčebné postupy při klimakterických potížích

Alternative Treatment for Climacteric Symptoms

Anotace: Práce se zabývá problematikou klimakteria v životě ženy. Cílem práce je zmapovat informovanost žen o tomto období, zjistit možnosti využití a přínos alternativních léčebných metod u žen s klimakterickými obtížemi. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Část teoretická se věnuje základním infomacím o anatomii a fyziologii ženských pohlavních orgánů, terminologii a symptomatologii klimakteria, psychosomatice a možnostem léčby klimakterických potíží. V praktické části autorka zkoumá dle vyslovených hypotéz míru informovanosti u žen s klimakterickými potížemi, využití léčebných postupů a zájem žen o alternativní způsoby léčby v tomto období. Praktickým výstupem je vytvoření informační brožury pro ženy v období klimakteria. Výsledky této práce by měly posloužit ke zkvalitnění léčby žen s klimakterickými obtížemi.

Abstract: This work deals with menopause in woman´s life. The aim of this work is to map the awareness among women of this period, identify potential uses and benefits of alternative treatments for women with climacteric problems. The work is divided into two parts, theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to basic information about anatomy and physiology of female reproductive organs, terminology and symptomatology of menopause, and treatment options of climacteric problems. In the practical part of the author examines the hypothesis expressed by raising rates in women with climacteric problems, use of treatments and women interested in alternative treatments during this period. The practical outcome is the creation of an information booklet for women during menopause. The results of this bachelor should serve to improve treatment of women with climacteric problems.

Klíčová slova: Klimakterium, klimakterické potíže, problematika informovanosti žen, alternativní léčebné metody

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010
  • Identifikátor: 14094

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Helena Krausová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14094 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

LOKAJÍČKOVÁ, Zuzana. Alternativní léčebné postupy při klimakterických potížích. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:09, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz