Pavel OBDRŽÁLEK

Diplomová práce

Mechanický záznam a reprodukce zvuku ve 21. století a jeho užití ve vzdělávání

Mechanical recording and reproduction of sound in the 21 st. Century and its use in education
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl poskytnout základní úvod do problematiky mechanického záznamu na gramofonových deskách. Objasní historii mechanického záznamu na fonografické válečky a gramofonové desky, ukáže typy mechanických a elektrických gramofonových přístrojů. Popíše hlavní konstrukční součásti soudobého gramofonu. Vysvětlí typy a druhy gramofonových desek, včetně jejich výroby. Tato část by …více
Abstract:
This thesis aims to provide a basic introduction to the topic of mechanical recording on vinyl records. Illustrates the history of mechanical recording rollers and phonographic records, shows the types of mechanical and electrical turntable appliances. Description of the main components of contemporary turntable. Explains the types and kinds of records, including their production. This should serve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBDRŽÁLEK, Pavel. Mechanický záznam a reprodukce zvuku ve 21. století a jeho užití ve vzdělávání. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů

Práce na příbuzné téma