Petra Bočková

Master's thesis

Využití certifikace Fair trade a Direct trade v marketingové strategii českých pražíren kávy a kaváren

Fair trade and Direct trade certification in marketing strategies of Czech coffee roasters and cafes
Abstract:
Tato diplomová se věnuje stavu na trhu výběrové kávy v České republice, přičemž se zaměřuje na postavení největších pražíren kávy a kaváren na tomto trhu a jejich marketingové strategie. Součástí práce je analýza těchto marketingových strategií se zaměřením na přístup těchto subjektů k Fair trade a Direct trade obchodním praktikám. Teoretická i praktická část práce přináší poznatky z českého trhu výběrové …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the state of specialty coffee market in the Czech Republic, while concentrating on the position of the biggest coffee roasters and cafes on this market and their marketing strategies. Analysis of these marketing strategies is part of this thesis, with focus on approach of these roasters to Fair trade and Direct trade. Theoretical as well as practical part of this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: Zuzana Kvítková
  • Reader: Zdeňka Daňková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69018

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch