Bc. Denisa Marečková

Bachelor's thesis

Podnikatelský plán a jeho vytvoření pro konkrétní podnik

Business Plan and its Creation for Specific Company
Abstract:
Předmětem a zároveň cílem bakalářské práce Podnikatelský plán a jeho vytvoření pro konkrétní podnik je sestavení podnikatelského plánu na zefektivnění provozu podniku. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vymezuje účel podnikatelského plánu a jeho strukturu, dále pak popisuje zásady hodnocení a způsob financování investičních projektů. V praktické části následuje charakteristika podniku …more
Abstract:
The subject and also the goal of “Business plan and its creation for a particular firm” is to set up a business plan to streamline business operations. The work is divided into two parts. The theoretical part defines the purpose of the business plan and its structure, and also principles the interventions of evaluation and the way of financing investment projects. In the practical part follows the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2012
  • Supervisor: Ing. Petr Petera
  • Reader: Ing. Josef Šiman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS