Bc. Iveta Skopalová

Bakalářská práce

Režim podzemních vod v okolí DP Mohelnice

Ground water regime in the surrounding of open pits near Mohelnice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá režimem podzemních vod v okolí dobývacího prostoru štěrkopískovny Mohelnice. Štěrkopískovna se stává ze tří dobývacích jezer vzniklých těžbou a to Mohelnice I., Mohelnice a Moravičany. Nachází se východně od města Mohelnice na pravém břehu řeky Moravy. Jedná se o výhradní ložiska štěrkovitých sedimentů řeky Moravy pleistocenního stáří. Mocnost štěrkovitých poloh místy dosahuje …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the ground water regime in the surrounding of open pits near Mohelnice. Gravel pit is becoming of the three mining lakes incurred by mining and it Mohelnice I., Mohelnice and Moravičany. It is located east of the town of Mohelnice on the right bank of the Morava River. This is an exclusive deposits of gravel Morava river sediments of Pleistocene age. The thickness of grvel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta