MUDr. Eva Strmeňová, Ph.D.

Doctoral thesis

Keratokónus - Diagnostika a liečba

Keratoconus - Diagnostics and Treatment
Abstract:
Objective. The objective of the study was added the CXL to the treatment algorithm of keratoconus and detection of risk groups of patients from the perspective of treatment failure or complications Methods. The 86 eyes of patients with progressive keratoconus who underwent CXL according to the Dresden protocol were included into this study. Observed parameters were assessed in the whole file and in …viac
Abstract:
Cieľom práce je zaradenie CXL do liečebného postupu a odhalenie rizikových skupín pacientov z pohľadu neúspechu liečby alebo komplikácií. Metódy. Do súboru bolo zaradených 86 očí pacientov s progresívnym keratokónusom, ktorí podstúpili CXL podľa Drážďanského protokolu. Sledované parametre boli posúdené v celom súbore a v skupinách očí pacientov rozdelených podľa zvolených kritérií. Vyhodnotené boli …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2014
  • Vedúci: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / odbor:
Ophthalmology (4-years) / Ophthalmology

Práce na příbuzné téma