Bc. Jitka Herynková

Diplomová práce

Využití interaktivní tabule při rozvoji grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku

Using Interactive Whiteboards in the development graphomotorics of children with the communication disorder in preschoolers
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku. Jejím cílem je zjistit, jakým způsobem může grafomotorické schopnosti dětí ovlivnit činnost na interaktivní tabuli. V teoretické části práce je charakterizován rozvoj grafomotoriky a komunikačních schopností v předškolním věku. Dále je zde popsán přehled digitálních technologií, které je …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the development of graphomotoric skills at preschool children with impaired communication skills. Its aim is to find out, how the graphomotorics skills can be impacted by activities on the interactive whiteboard. The theoretical part of the work describes development of graphomotorics and communication skills during preschool age. Moreover, it provides an overview of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta