Bc. Jana Schořová

Diplomová práce

Využití počítačů a multimediálních didaktických prostředků v pedagogické praxi

Using the computers and multimedia teaching resources in educational practice
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo provedení výzkumu v oblasti využívání počítačů a dalších multimediálních pomůcek k přípravě na vyučování. Zkoumala jsem využívání počítačů a další dostupné technické vybavení učiteli a jak se s pomocí počítačů připravují na výuku žáci.
Abstract:
The aim of the thesis was to perform research on the use of computers and other multimedia tools to prepare for teaching. I investigated the use of computers and other technical equipment available for the teachers and how to use computers to prepare the students for teaching.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Oldřich Kilián, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Ervin Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby