Bc. Pavlína Doubková

Bakalářská práce

Význam iontového složení xylémové šťávy pro efektivitu dálkového transportu v rostlině

The importance of ionic composition of xylem sap on efficiency of long-distance transport in plants
Anotace:
Transportní cesta vody v rostlinách je poměrně dlouhá, přesto se voda musí spolehlivě dopravit z půdy až ke vzdáleným nadzemním částem, které by při jejím nedostatku mohly uhynout. Transport vody v rostlině je tedy jeden z nejdůležitějších procesů. K vedení vody z kořenů do nadzemních částí slouží specializovaný transportní systém zvaný xylém. Po celá desetiletí se vědci domnívali, že vodivost xylému …více
Abstract:
The path of water transport in plants is considerably long and still the water has to transport reliably from soil up to remote above-ground parts, which could die of the shortage of water. The transport of water in plants is, therefore, one of the most important processes. Xylem, which is a specialized system of transport, enables routing of water from roots to above-ground parts. For centuries, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání