Kateřina ŠUSTROVÁ

Bakalářská práce

Analýza konkurenčního postavení vybrané firmy

Analysis of the competitive position of the selected company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenčního postavení firmy Strom Praha a.s. a přináší návrhy, jak zvýšit prodej servisních služeb, zahradní techniky a zvýšení povědomí o půjčování demo strojů zákazníkovi. Práce je rozdělena do dvou částí. Úvodní část poskytuje teoretické poznatky o konkurenci, konkurenceschopnosti a nástrojích, které jsou využívány pro analýzu konkurence. Praktická část se zabývá …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the competitive position of the company Strom Praha a.s. and provides suggestions on how to increase sales service, garden equipment and raising awareness about lending demo machines to the customer. The work is divided into two parts. The introductory part provides a theoretical knowledge of competition, competitiveness and tools that are used for competitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Králová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUSTROVÁ, Kateřina. Analýza konkurenčního postavení vybrané firmy. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/