Bc. Nikola Kalandrová

Diplomová práce

Didaktické hry na vybraná chemická témata - sacharidy, tuky, bílkoviny

Didactic Games on Chemical Topics - Sugars, Fats, Proteins
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aktivizačními metodami, konkrétně didaktickými hrami. V teoretické části jsou blíže charakterizovány pojmy: didaktika, didaktické zásady a klíčové kompetence. Dále je zde rozebrána výuka z hlediska jejího dělení na typy výuky, fáze vyučovací hodiny a výukové metody. Z výukových metod je blíže specifikovaná kategorie aktivizujících výukových metod, přičemž nejpodrobněji je …více
Abstract:
The master´s thesis deals with activation methods, namely didactic games. In the theoretical part, the concepts of didactics, didactic principles and key competencies are characterized. The master´s thesis also deals with the division of the teaching according to the types of teaching, the phases of the lesson and the teaching methods. The category of activating teaching methods is more specified in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková
  • Oponent: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta