Štefan Tóth

Bachelor's thesis

Ekonomika verejnej kultúrnej inštitúcie, prípadová štúdia – Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Ekonomika veřejné kulturní organizace, případová studie - Muzeum Trebišov
Abstract:
Mým cílem bylo v bakalářské práci zjistit, zda existuje ekonomické opodstatnění podpory veřejné kulturní instituce z veřejných rozpočtů. Zjistil jsem, že ekonomickým důvodem podpory veřejné kulturní instituce je tržní selhání. Dalším důvodem podpory veřejné kulturní instituce je to, že ji můžeme považovat za preferovaný statek. Mým dalším cílem bylo zjistit, zda jsou veřejné finanční prostředky přispívané …more
Abstract:
In this bachelor thesis my aim was to find out if there exists economic rationale for support of public cultural institutions from public resources. I found that economic rationale for support of public cultural institutions is market failure. Another rationale is that public cultural institutions may be deemed as merit goods. My another aim was to find out if public resources given to the Museum and …more
Abstract:
Mojím cieľom bolo v bakalárskej práci zistiť, či existuje ekonomické opodstatnenie podpory verejnej kultúrnej inštitúcie z verejných rozpočtov. Zistil som, že ekonomickým dôvodom podpory verejnej kultúrnej inštitúcie je zlyhanie trhu. Ďalším dôvodom podpory verejnej kultúrnej inštitúcie je jej možné chápanie ako preferovaného statku. Mojím ďalším cieľom bolo zistiť, či sú verejné finančné prostriedky …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: Jiří Patočka
  • Reader: Michal Šulc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60217

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Arts Management

Theses on a related topic