RNDr. Eva Roubalová, Ph.D.

Rigorózní práce

Účinek nového platinového cytostatika LA-12 na stabilitu a aktivitu proteinu p53 v lidských nádorových buňkách

The effects of the cytostatic druh LA-12 on p53 stability and aktivity in human tumour cells
Anotace:
Tato práce se zabývá vlivem platinových cytostatik (cisplatiny, karboplatiny, oxaliplatiny a LA-12) na expersi, stabilitu a aktivitu nádorového supresoru p53 a na signální dráhy související s tímto transkripčním faktorem u lidských nádorových buněk nesoucích mutovaný i nemutovaný protein p53. Dále je zkoumán vliv těchto cytostatik na apoptózu a buněčný cyklus.
Abstract:
This thesis deals with the effects of platinum cytostatics (cisplatin, carboplatin, oxaliplatin and LA-12) on the expression, stability and activity of p53 tumour suppressor and on p53 pathways in human tumour cells with both wildtype and mutant p53 protein. The effect of these substances on apoptosis and cell cycle is also evaluated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 12. 2007
  • Oponent: RNDr. Martin Trbušek, Ph.D., RNDr. Oldřich Vrána, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma