Vít Chrubasík

Bakalářská práce

Design and Implementation of Application for Visual Exploration and Monitoring of Financial Instruments StockInSight

Design and Implementation of Application for Visual Exploration and Monitoring of Financial Instruments StockInSight
Anotace:
Drtivá většina soukromých investorů do akcií na současném finančním trhu svěřuje svou přebytečnou likviditu do institucí známých jako fondy, tímto obětují velkou část potenciálního výnosu výměnou za nižší riziko investice. StockInSight projekt se snažil položit základ platformě pro monitorování a analýzu akcií, která by byla konečnému uživately vykazováná vizuálně skrze webový prohlížeč. Problém byl …více
Abstract:
In the contemporary financial market, the vast majority of private investors interested in stocks vest their excess liquidity into institutions known as funds, sacrificing a great portion of potential returns in exchange for lower risk. StockInSight project was an attempt to lay a foundation for a platform for stock monitoring and analysis that would provide monitoring and visual reporting to the end …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Ivo Martiník
  • Oponent: Radek Němec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava