Daniel KLEMENC

Bakalářská práce

Fyzioterapie po zlomenině diafýzy femuru

Physiotherapy after fracture of femoral diaphysis
Anotace:
Cíl práce: Cílem bakalářské práce je přispět k řešení dané problematiky pomocí správně zvolených fyzioterapeutických, kinezioterapeutických postupů a konceptů u pacienta po zlomenině diafýzy femuru. Metodika: V této části práce je zpracována kazuistika muže ve věku 21 let s diagnózou zlomeniny diafýzy femuru. Na podkladech vstupního kineziologického rozboru je sestaven krátkodobý fyzioterapeutický …více
Abstract:
The objective: The aim of bachelor's thesis is to contribute to the solution of the given problem by choosing a correct set of physiotherapeutic, kinesitherapy procedures and concepts for a patient following a fracture of femur diaphysis. Method: In this part of the thesis is elaborated on a case history of a man of 21 years with diagnosis of a fracture of femur diaphysis. Based on the materials of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEMENC, Daniel. Fyzioterapie po zlomenině diafýzy femuru. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie