Bc. Jakub Slezáček

Bakalářská práce

Motion Capture Data Visualization and Playback Application

Motion Capture Data Visualization and Playback Application
Anotace:
Motion capture (snímání pohybu) se stává stále více dostupným a používá se v moha různých oborech. Ve výuce se ale příliš nepoužívá. Existuje mnoho důvodů, proč tomu tak je. Jedním z důvodů je absence aplikací vhodných na interaktivní vizualizaci nahraných dat. Tato práce uvadí několik možností, jak lze použít motion capture při výuce, a popisuje několik různých technologíí na záznam pohybu. Hlavní …více
Abstract:
Motion capture has become a more and more accessible technology used in many different fields. However, it is not much seen in education. There are undoubtedly many reasons for that, and one of them is the lack of options for interactive visualization of the captured data. This thesis introduces several possible use cases of motion capture in education and describes different motion capture technologies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: MSc Hana Pokojná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma