Bc. Veronika Špeldová

Bachelor's thesis

Historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v 80. letech (orální historie)

History of The Church of Jesus Christ Latter-Day Saints in 80’s (oral history)
Abstract:
Moje bakalářská práce se metodou orální historie zabývá životem a fungováním Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jejich členů v 80. letech 20. století, v době, kdy byla Církev zakázaná. Úvodní kapitoly se zabývají metodou orální historie a historickým exkurzem do historie církví u nás od 2. světové války do let 80. Následují kapitoly s chronologicky řazenými výpověďmi narátorů, přinášejí …more
Abstract:
My bachelor thesis is using the oral method to describe functioning of The Church of Jesus Christ Latter-Day Saints and life of the members in 80’s of the 20th century, when the Church was banned. First chapters deal with the method of oral history and overview about the history of churches in our country since II. World War to the years of the 80’s. Following chapters, with the testimony of narrators …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta