Theses 

Historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v 80. letech (orální historie) – Bc. Veronika Špeldová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Špeldová

Bakalářská práce

Historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v 80. letech (orální historie)

History of The Church of Jesus Christ Latter-Day Saints in 80’s (oral history)

Anotace: Moje bakalářská práce se metodou orální historie zabývá životem a fungováním Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jejich členů v 80. letech 20. století, v době, kdy byla Církev zakázaná. Úvodní kapitoly se zabývají metodou orální historie a historickým exkurzem do historie církví u nás od 2. světové války do let 80. Následují kapitoly s chronologicky řazenými výpověďmi narátorů, přinášejí jejich pohled na různé oblasti života v Církvi od seznámení s Církví, přes vstup do Církve a fungování a organizaci Církve až po církevní růst a rozvoj.

Abstract: My bachelor thesis is using the oral method to describe functioning of The Church of Jesus Christ Latter-Day Saints and life of the members in 80’s of the 20th century, when the Church was banned. First chapters deal with the method of oral history and overview about the history of churches in our country since II. World War to the years of the 80’s. Following chapters, with the testimony of narrators arranged chronologically, bringing their perspective on various apsects of life in Church – from becoming familiar with the Church, through joining the Church and functioning,organization of the Church, to the Church growth and development.

Klíčová slova: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, orální historie, Kniha Mormon, kněžství, nedělní shromáždění, jóga, členové, misionářská práce, komunismus, 80. léta 20. století, normalizace, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, oral history, the Book of Mormon, priesthood, Sunday church, yoga, members, communism, 80’s of the 20th century, normalization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz